Zegar Lyrics Search

Results for "Zegar" Songs: 1

Lyrics (1):

 • 1
  Album 'Dzis Sa Moje Urodziny' by Edyta Bartosiewicz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Zegar Lyrics
  Edyta Bartosiewicz

  Chcia³byœ chocia¿ przez chwilê Wstrzymaæ Zegar bezlitosny Niech opamiêta siê mi³y Niech odetchnie niech odpocznie Wahad³o ...
  ... Mechanizmu ci¹g³y poœpiech Ten Zegar jest ca³kiem bezduszny Nie ma litoœci nie wie co to jest ból ...
  ... co tchu Gdy do przodu Zegar rwie Ty ustaw siê na nie i ca³a wstecz! Gdy do przodu ...
  ... i ca³a wstecz! Gdy do przodu Zegar rwie Napieraj mocno i ca³a wstecz! Nie nie zgadzaj siê by on ...

  Album: Dzis Sa Moje Urodziny

Before we do this, who are you?

or