Co Jest Lyrics Search

Results for "Co Jest" Songs: 5

Lyrics (5):

 • 1
  Justyna Steczkowska
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Co To Jest Mi³oœæ Lyrics
  Justyna Steczkowska

  Co to Jest mi³oœæ Nie wiem, ty pytasz mnie ja pytam ciebie, mo¿e to ...
  ... ja pytam ciebie, mo¿e to Jest mi³oœæ Gdzie mieszka mi³oœæ nie wiem, w zakamarkach w ...
  ... pytaj dalej Co to Jest mi³oœæ powiedz albo nic nie mów, ja chcê ciê mieæ przy ...

 • 2
  Justyna Steczkowska
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Co To Jest Mi³oœæ Lyrics
  Justyna Steczkowska

  Co to Jest mi³oœæ Nie wiem, ty pytasz mnie ja pytam ciebie, mo¿e to ...
  ... ja pytam ciebie, mo¿e to Jest mi³oœæ Gdzie mieszka mi³oœæ nie wiem, w zakamarkach w ...
  ... pytaj dalej Co to Jest mi³oœæ powiedz albo nic nie mów, ja chcê ciê mieæ przy ...

 • 3
  Justyna Steczkowska
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Co To Jest Milosc Lyrics
  Justyna Steczkowska

  Co to Jest milosc Nie wiem, ty pytasz mnie Ja pytam ciebie, Moze to ...
  ... Ja pytam ciebie, Moze to Jest milosc Gdzie mieszka milosc Nie wiem, w zakamarkach W splotach ...
  ... Pytaj dalej Co to Jest milosc Powiedz Albo nic nie mów, Ja chce cie miec przy ...

 • 4
  Justyna Steczkowska
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Co To Jest Mio Lyrics
  Justyna Steczkowska

  Co to Jest mio Nie wiem, ty pytasz mnie ja pytam ciebie, moe to ...
  ... ja pytam ciebie, moe to Jest mio Gdzie mieszka mio nie wiem, w zakamarkach w splotach ...
  ... pytaj dalej Co to Jest mio powiedz albo nic nie mw, ja chc ci mie przy ...

  Album: MW Do Mnie Jeszcze
 • 5
  Album 'Patataj' by Brathanki
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  W Lesie Co Jest Blisko Sadu Lyrics
  Brathanki

  W lesie Co Jest blisko sadu Nazbiera³am s³odkich jagód Nazbiera³am pe³ny dzbanek Ale siê pojawi³ ...
  ... ca³usa zjedz jagódek W lesie Co Jest blisko sadu Nazbiera³am s³odkich jagód Nazbiera³am pe³ny dzbanek Lecz jagody zjad³ ...

  Album: Patataj

Before we do this, who are you?

or