Sarah Vaughan Lyrics

Sarah Vaughan - Sassy's Blues Lyrics

Sassy's Blues Lyrics by Sarah Vaughan from Sarah Vaughan's Finest Hour Album has 138 views.
Below you can play Sassy's Blues video, browse another Sarah Vaughan lyrics.

Rate: 1 2 3 4 50 Votes
Sarah Vaughan Sassy's Blues Lyrics

Send “Sassy's Blues” Ringtone to your Cell
Shedood n' doo shadepe da doop do aah shobe ah wow-boo dee you dee.
Shadood n' doo shadepe da doop do aah shobe ah daboo dee you dee.
Shadood n' doo shadepe da doop do aah shobe ah daboo dee you dee.
Sha-ba-ba-da dolya-dol-u-u-u-u bundo bum dwey.
Sha-ba-ba-da dotee dolya dolya dopa dolya doopen doopen doopen de yaw/
sha ba bom'do bom'do bom'de yaww.
Shadapa dalia now dalia daw dalia daw bezertly ah lovey dar lee can dowee.
Shadapa doop deeeeeee ah-oo-pee-ee-yah-oo-ah-oh-vee- n' -do-wee.
Shabopee-eeeeee ah-oo-pee-ee-ah-ollya-oo-pee- n' -do-wee.
Shabopee-heeee ya-oo-pee-eel-ya-hol- yahoo-vee- n' - do-wee.
ooooooooooooooooooooooooooo- waa-hoow-shabolya -hoo-ah-oo-vee-oo-veen hoooo.
shaboba doya dope dolya da boon do shaba shaba shaba.
ya dolye oope dolye doope dol-ya-oo-baa dopie oow baa ooya bokoloo.
sha-ba-ba-da we been do wee ya ve yaaa do-pie do bundo bundo shavo pe doya dope dolya holya oo-waa.
hoo howee shoba doya dopa hoo ya hoo ba waba waba dolya dopa.
wee dodidle m'de daaw shavapa dolya dopen dolya ooba ood you love n'dove ah oo aa.
ooo badol you do yawww sava do you do sha-va-pa-dew.
zwawo pedodin do to to you poo pado.
op to do zoo oo pado padolya.
do to to to to dado paolya do to to tete tedo pahelya.
rooto dindo taw baw padodla hoo ya jew pavo bedo poho bedolya do.
Sarah Vaughan Sassy's Blues found on http://batlyrics.net/sassy's_blues-lyrics-sarah_vaughan.html
ve ho you do ba dolya do pa do pa do pa dolya daba dopen do shababa-da we ve dopa wohoho.
wohohohoohdaada oodon'do.
shaba wop do wee haa yaya dopin dopin wee you hooo.
shababa dolya dopa dolya dopi dolya doba dolya dove you.
shavolya dopi dolya doba dolya dododo.
shadolya do do do yaho yaho yahobodo.
shaho ya do do do yaho yaho yaho dodo.
shafo ya do do do yaho yaho yaho pedo.
shababa do shababa dolya da de ba dobi.
ooooo shobo ya shabo ba dodin do waw ba dope doya do be.
oodendo bendeoo padaben dope dopin dopin dopin de ooo.
shawaho waho ba weeeeehehe blu-he-he-he-wa-ho.
saba dope dopin weee-do-hoo-waaaww yaaaaa-lalala haa.
dope do wee salopi doya dowa hooo.
soo soba doba aaaaa saba do ben do wee soba bo bwe.
Shedood n' doo shadepe da doop do aah shobe ah daboo dee you vee.
Shadood n' doo shadepe da doop do aah soobe ah daboo dee you dee.
badood n' doo shadepe da dee do aah shobe ah daboo dee you bee.
shadoba doben weee dobendo dobendo debendo da do dn' do shababada weee dobendo yobendo yobendo yado bn'do shaba dedede yahoow sha dope dee dope dee dope eee sadopendoba dopin dopin doaaa
sopotzo viaa n'dia n'dia n'dia onnda vendo weeeeeeee.

Embed code
Subscribe to Sarah Vaughan RSS and get new Sarah Vaughan lyrics as soon as song released!

Before we do this, who are you?

or