Maanam Lyrics

Maanam - Moje Urodziny - Ósmy Czerwca Lyrics

Moje Urodziny - Ósmy Czerwca Lyrics by Maanam has 12 views.
Below you can play Moje Urodziny - Ósmy Czerwca video, browse another Maanam lyrics.

Rate: 1 2 3 4 50 Votes
Maanam Moje Urodziny - Ósmy Czerwca Lyrics

Get “Moje Urodziny - Ósmy Czerwca” Ringtone
Urodzi³am siê w ostatni
Pracowity dzieñ tygodnia
W czerwcowy poranek
W pi¹tek na dobry pocz¹tek

Trzech braci ju¿ by³o i siostra
Dwóch braci ju¿ dawno nie ¿yje
Zawsze chcia³am wygl¹daæ jak ch³opak
Robiæ to co ch³opcy robili

Bez intymnoœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym œwitem

Przeszkadza³am im tylko
Wiêc zamykali mnie w skrzyni
Ósmy czerwca upa³ jak co roku
Moje urodziny

Nie mia³am kiedy pokochaæ
tak naprawdê braci
Rzuceni w ró¿ne œwiata strony
Raj utracony

Maanam Moje Urodziny - Ósmy Czerwca found on http://batlyrics.net/moje_urodziny_-_Ósmy_czerwca-lyrics-maanam.html

Bez intymnoœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym œwitem

Urodzi³am siê w ostatni
Pracowity dzieñ tygodnia
W czerwcowy poranek
W pi¹tek na dobry pocz¹tek

Bez intymnoœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym œwitem

Embed code
Subscribe to Maanam RSS and get new Maanam lyrics as soon as song released!

Before we do this, who are you?

or