Eyal Golan Lyrics

Eyal Golan - Malhey Ha Melahim Lyrics

Malhey Ha Melahim Lyrics by Eyal Golan from Nagat Li Balev [2012], Track 16 () Album has 2230 views.
Below you can play Malhey Ha Melahim video, browse another Eyal Golan lyrics.

Rate: 1 2 3 4 50 Votes
Eyal Golan Malhey Ha Melahim Lyrics

Send “Malhey Ha Melahim” Ringtone to your Cell
slach li avi ki hatati lecha
mechol li al kol peshaai
gam beyamim sheshachachti otcha
haita tamid behaiai

bechol hadrachim shealachti beetzem
haita li ner leraglay
haiti iver lo raiti meever
lema shehebitoo einay

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

gam ki elech vedarki hashocha
batachti becha elokay
al hetzi sheni, al bechor veyalda
toda gam al osher bli dai
toda al chagim
al shabat sheshomeret
shelo igamer leolam
kol yom sheover bedarki legan eden
shiviti otcha mol einay

Eyal Golan Malhey Ha Melahim found on http://batlyrics.net/malhey_ha_melahim-lyrics-eyal_golan.html

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

Embed code

Eyal Golan Top 10 Lyrics

Subscribe to Eyal Golan RSS and get new Eyal Golan lyrics as soon as song released!

Before we do this, who are you?

or