Goran Bregovic Lyrics

Goran Bregovic - Chico Serce Moje Lyrics

Chico Serce Moje Lyrics by Goran Bregovic from Kris & Goran Album has 29 views.
Below you can play Chico Serce Moje video, browse another Goran Bregovic lyrics.

Rate: 1 2 3 4 50 Votes
Goran Bregovic Chico Serce Moje Lyrics

Send “Chico Serce Moje” Ringtone to your Cell
Muszê coœ powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ

Nogi nios¹ mnie bo my, my, myœli
myœli s¹
Myœli s¹ dawno przy niej

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na œwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³....r
Nie uciekaj wiêcej mi, mi, mi³oœci
Mi³oœæ czeka
Kocha gor¹ce noce

Przytul mocno mnie bo ja, ja, jaœmin
jaœmin odda
Chyba naprawdê kocha

Goran Bregovic Chico Serce Moje found on http://batlyrics.net/chico_serce_moje-lyrics-goran_bregovic.html

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na œwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³������r
Muszê coœ powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ

Nogi nios¹ mnie bo my, my, myœli
myœli s¹
Myœli s¹ dawno przy niej

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na œwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³

Embed code
Subscribe to Goran Bregovic RSS and get new Goran Bregovic lyrics as soon as song released!

Before we do this, who are you?

or