Runrig Lyrics

Runrig - Abhainn An T-Sluaigh Lyrics

Abhainn An T-Sluaigh Lyrics by Runrig from Gaelic Collection Album, music composed by: MacDonald, MacDonald has 176 views.
Below you can play Abhainn An T-Sluaigh video, browse another Runrig lyrics.

Rate: 1 2 3 4 50 Votes
Runrig Abhainn An T-Sluaigh Lyrics

Send “Abhainn An T-Sluaigh” Ringtone to your Cell
Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soilleir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gun sgial air coinneal mòr latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh
An seo s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a' gluasad an abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Na cuibhlichean 's cabhaig
A tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cus ag adhradh beairteas
Air altair an t-shaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Càch gun dochas gun dachaidh
Air sràidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Leis gach dath 's gach creideamh
Gach cainnt is gach ceàrn
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gach ceist is gach freagairt
Sìos an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Runrig Abhainn An T-Sluaigh found on http://batlyrics.net/abhainn_an_t-sluaigh-lyrics-runrig.html

Embed code
Subscribe to Runrig RSS and get new Runrig lyrics as soon as song released!

Before we do this, who are you?

or